KBT

KBT och idrott


Idrotten består utav mängder av beteenden, hela tiden. Kognitioner är tankar och bilder som kommer och går. Vissa dröjer sig kvar, andra passerar nästan obemärkt.

KBT är mötet mellan tankar och beteenden.

DIN IDROTT - DIN UTMANING


  • Prestera under press
  • Nervositet
  • Mästerskap vs klubbtävling
  • Fokus
  • Närvaro
  • Avslappning, vila och återhämtning
  • Stress
  • Hälsa, ohälsa och vardag


Listan kan göras lång. Varje idrott har sin specifika kravprofil, varje idrottare har sitt livspussel och sina utmaningar.

KBT - KOGNITIV BETEENDETERAPI


  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) är empiriskt grundade teorier upplagt i en strukturerad, problemorienterad, aktiv och pedagogisk terapiform.
  • Genom beteendeanalys lär sig idrottaren varför vissa beteenden görs och vad som gör att de upprepas. Idrottaren lär sig hur beteendemönster ser ut och hur dessa kan förändras.