Om mig

Annie Söderberg

KBT-terapeut & idrottspsykologisk rådgivare


Telefon: 0730-278 277

Mail: kontakt@idrottstankar.se


Jag har en bakgrund som elitidrottare inom cykling och har varit förbundskapten för det svenska mountainbike-landslaget. Idag ingår jag i Riksidrottsförbundets "team" av rekommenderade idrottspsykologiska rådgivare och har bland annat jobbat mycket med idrottare som drabbats av skador. Under UCI World Championships in Mountainbike, Lenzerheide 2018 var jag en av talarna på den idrottsmedicinska konferensen, med ämnet "Psychological Aspects of Sports Injury". 

ÖREBRO UNIVERSITET

Kandidatexamen Idrottsvetenskap

Examensarbete med inriktning mot motivationsklimat och föräldrapåverkan för elever på idrottsgymnasium.

2009 - 2012

PSYKOTERAPI - KBT ELITIDROTT

Grundläggande psykoterapeututbildning på uppdrag av Riksidrottsförbundet, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) och SISU för Idrottspsykologiska rådgivare.

2014 - 2016

2020

KLINISK PSYKOLOGI

Klinisk bedömning av olika psykologiska tillstånd. Mittuniversitetet.


HÄLSOPSYKOLOGI

Beteenden kopplat till fysisk- och psykisk hälsa. Högskolan Kristianstad

MASTER THESIS IN SPORT AND EXERCISE PSYCHOLOGY

Title: Exploring Subjective Experiences of Sport-Related Concussions in Swedish Elite Athletes, A Phenomenological Study. Högskolan i Halmstad.

2019

2023

DIGITAL PSYKOLOGI

Digital psykologisk KBT-behandling av personer med ångest och depression. Uppsala Universitet.

UTBILDNING


SIPF

Svensk Idrottspsykologisk Förening

Riksidrottsförbundet

Undrar du vilka rekommendationer Riksidrottsförbundet ger i ditt sökande efter en idrottspsykologisk rådgivare?

Swedish Sport Concussion Society

För korrekt handläggning av en idrottsrelaterad hjärnskakning ställs höga krav på forskning och samverkan. Mer info via länken.